Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Η εταιρεία >

Σύντομο ιστορικό

 

Η NGA Publications άρχισε τις δραστηριότητές της στο χώρο των εκδόσεων το 1994. Αργότερα, το 1998, επεκτάθηκε και στο χώρο των γλωσσικών υπηρεσιών, με την ίδρυση του τμήματος μεταφράσεων, που ονομάστηκε Vice Versa Translations και το 2004 σε NSA Translations.

Τον Σεπτέμβριο του 2003, συνάψαμε τετραετές συμβόλαιο παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ανανεώθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Προσφέρουμε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε όλες τις γλώσσες και τους γλωσσικούς συνδυασμούς, διόρθωσης-επιμέλειας κειμένων, σελιδοποίησης εγγράφων, απομαγνητοφωνήσεις και δακτυλογραφήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Έχουμε πετύχει μια σχετικά γρήγορη ανάπτυξη με το καλά αναπτυγμένο προσωπικό μας και την επιχειρηματική μας πολιτική, τις υπηρεσίες μας υψηλής ποιότητας και τη σταθερή μας θέση στην αγορά. Τα άριστα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μας βοήθησαν να επεκταθούμε και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρία μας στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, πάντα προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, και να κατακτήσει μια σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά.

προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας
σε Ελλάδα & εξωτερικό από το 1994