Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Εξοπλισμός >

Ηλεκτρονικοί πόροι

 
H NSA Translations διαθέτει ενδοεπιχειρησιακά ηλεκτρονικά λεξικά ορολογίας για την ανεύρεση, τη χρήση και την επαλήθευση εξειδικευμένης ορολογίας, και περιβάλλον υποβοηθούμενης από υπολογιστή μετάφρασης.

Διαθέτει σύνδεση ADSL για γρήγορη μεταφορά αρχείων και αποτελεσματική αναζήτηση στο Internet και έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις ορολογίας (IATE, Eur-lex, One look dictionaries, Wordreference, Merriam-Webster, Oxford Dictionaries, Magenta, My Memory, Acronym finder, Microsoft Language Portal, κ.λπ.), στις οποίες οι μεταφραστές της έχουν άμεση πρόσβαση μέσω του δικτύου της εταιρείας.

διαχείριση όλων των έργων μέσω
online βάσεων ορολογίας