Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Εξοπλισμός >

CAT & TRADOS

 
Με τη χρήση της τεχνολογίας, είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε σε μεγάλους όγκους εργασιών με γρήγορες παραδόσεις, ανταγωνιστικές τιμές και ποιότητα.

Καταμέτρηση λέξεων: Χρεώνουμε λιγότερες λέξεις. Χάρη στο TRADOS, χρεώνουμε λιγότερα για τις επαναλήψεις και τις όμοιες λέξεις (ομοιότητα 50%-99%) καθώς και για ολόκληρες προτάσεις που έχουν ήδη μεταφραστεί και τις οποίες ο μεταφραστής πρέπει μόνο να διορθώσει και όχι να μεταφράσει από την αρχή.

Επιλογή μεταφραστών: Περισσότεροι από 2000 επαγγελματίες εργάζονται στη χώρα τους και μεταφράζουν στη μητρική τους γλώσσα. Έχοντας αναλύσει περισσότερες από 10.000 μεταφράσεις από το 2004 μέχρι σήμερα, η βάση δεδομένων στο portal μας υποδεικνύει τον καλύτερο μεταφραστή που είναι άμεσα διαθέσιμος για την εκάστοτε εργασία.

Μετάφραση: Διαθέτουμε την εφαρμογή TRADOS, η οποία αντλεί ορολογία από τη βάση δεδομένων της και επισπεύδει τη διαδικασία της μετάφρασης.

Διαχείριση ροής εργασίας: Το portal μας αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες της μετάφρασης: αποστολή e-mail σε όλους τους μεταφραστές, έκδοση εντολής ανάθεσης εργασίας, ειδοποιήσεις σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, επαναληπτική ανάθεση των μη ικανοποιητικών ποιοτικά μεταφράσεων, κλπ., επιτρέποντας έτσι στην ομάδα διαχείρισης έργου να εστιάσει σε κάθε ζήτημα που απαιτεί την πλήρη προσοχή της.

Το CAT είναι ακρωνύμιο των λέξεων Computer-Aided Translation, δηλαδή υποβοηθούμενη από υπολογιστή μετάφραση. Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των προγραμμάτων είναι ότι εξασφαλίζουν συνοχή στην ορολογία σε ολόκληρο το έγγραφο. Αυτό ειδικά είναι ιδανικό για μεγάλα έργα που έχουν αναλάβει διαφορετικοί μεταφραστές. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι αν νέα κείμενα περιέχουν ορολογία που υπάρχει στη μεταφραστική μνήμη, το πρόγραμμα θα τη βρει και, με εντολή του μεταφραστή, θα μεταφράζει τα ίδια κομμάτια από μόνο του. Έτσι, η διαδικασία της μετάφρασης διευκολύνεται και επιταχύνεται. Κατά συνέπεια, ο πελάτης θα παραλάβει μια μετάφραση υψηλής ποιότητας με ομοιόμορφη ορολογία και σε πολύ γρήγορους χρόνους.

Το TRADOS είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα μεταφραστικής μνήμης.

Τι κερδίζει ο πελάτης;

  • Υψηλής ποιότητας μεταφράσεις με ομοιόμορφη ορολογία
  • Κερδίζει χρόνο
  • Μειώνει το κόστος
παρέχουμε αυτοματοποίηση διαδικασιών
και νέα μοντέλα εργασίας