Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Εξοπλισμός >

Γλωσσικοί πόροι

 
H NSA Translations διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με εξειδικευμένα λεξικά, έντυπα ορολογίας και περιοδικά του κλάδου για την ενημέρωση και καλύτερη προετοιμασία των συνεργατών και μεταφραστών της. Διατηρεί αρχείο παλαιοτέρων μεταφράσεων για τη συνεπή χρήση της ορολογίας καθώς και αρχείο πρακτικών για την πληρέστερη ενημέρωση των εργαζομένων της.
διαχείριση όλων των έργων μέσω
ενημερωμένων γλωσσικών πόρων