Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Μεθοδολογία >

Άμεση παραλαβή

 
Πρώτα, παραλαμβάνεται το πρωτότυπο κείμενο μέσω του Internet (e-mail, ftp, portal της NSA Translations), fax ή courier συνδυάζοντας έτσι ταχύτητα και ευκολία.Επόμενο βήμα:
Αξιολόγηση του έργου και συντονισμός για την ανάθεση του έργου
άρτια ολοκλήρωση & παράδοση βάση
συγκεκριμένης μεθοδολογίας