Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Μεθοδολογία >

Αξιολόγηση και συντονισμός

 
Ο συντονισμός και η διαχείριση του έργου από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του γίνεται από ένα πρόσωπο, τον Project Manager, ο οποίος επιλέγει, οργανώνει και συντονίζει την ομάδα εργασίας, παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου, την τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ομοιογένειας της ορολογίας και ελέγχει τη διατήρηση του προϋπολογισμού, των προδιαγραφών και των προθεσμιών.Επόμενο βήμα:
Εμπειρία
ένας Project Manager
στη διάθεση σας