Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Μεθοδολογία >

Διασφάλιση ποιότητας

 
Για κάθε μετάφραση καταρτίζεται κάθε φορά ένας κατάλογος με την ειδική ορολογία που διατρέχει το κείμενο, ο οποίος τηρείται αυστηρά από την ομάδα εργασίας. Για την εξακρίβωση της δόκιμης ορολογίας διεξάγουμε εκτενή έρευνα χρησιμοποιώντας λεξικά online, θησαυρούς, βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, εξειδικευμένη βιβλιογραφία αλλά και άλλους πόρους. Ταυτόχρονα απευθυνόμαστε σε ειδικούς με τεχνική κατάρτιση και γνώση της εκάστοτε γλώσσας πηγής, οι οποίοι επίσης συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν ορθότερης και έγκυρης ορολογίας. Αυτό όμως που διασφαλίζει την ενιαία και συνεπή χρήση ορολογίας και σταθερών εκφράσεων είναι η συστηματική χρησιμοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης της μετάφρασης και μεταφραστικές μνήμες (Trados™).Επόμενο βήμα:
Μείωση χρόνου
βελτιωμένη διαδικασία, χαμηλότερο κόστος,
ποιοτικό αποτέλεσμα