Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Μεθοδολογία >

Μείωση χρόνου

 
Η χρήση των προγραμμάτων υποστήριξης της μετάφρασης και η δημιουργία μεταφραστικών μνημών αποτελούν εγγύηση όχι μόνο για τη διασφάλιση της ποιότητας αλλά και για την εξοικονόμηση χρόνου. Πριν από κάθε νέα μετάφραση τα κείμενα αναλύονται για να υπολογιστούν οι επαναλήψεις. Επιπλέον, οι επαναλαμβανόμενες εκφράσεις μεταφράζονται αυτόματα, με αποτέλεσμα την ταχύτερη παράδοση των κειμένων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αναθεωρημένες εκδόσεις ή ελάχιστα τροποποιημένα εγχειρίδια.

Έτσι, επιτυγχάνουμε τον περιορισμό του όγκου της μετάφρασης και διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό, την εμπειρία και την τεχνολογία που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μεγάλους όγκους μεταφράσεων, κείμενα που τροποποιούνται την τελευταία στιγμή και στενές προθεσμίες.Επόμενο βήμα:
Έλεγχος αξιοπιστίας μετάφρασης
εξοικονόμηση χρόνου & έγκαιρη παράδοση
χάρη στα
μεταφραστικά μας προγράμματα
τελευταίας τεχνολογίας