Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Μεθοδολογία >

Έλεγχος αξιοπιστίας μετάφρασης

 
'Επειτα, το κείμενο ελέγχεται ως προς την ακρίβειά του από δεύτερο μεταφραστή, ο οποίος είναι γνώστης των χαρακτηριστικών του κοινού προς το οποίο απευθύνεται το κείμενο. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης και επιμέλειας εκτελείται διεξοδικός έλεγχος των μεταφρασμένων κειμένων ως προς την πληρότητα, την ακριβή απόδοση του πρωτότυπου κειμένου και την εύστοχη προσαρμογή του ανάλογα με τη γλώσσα-στόχο, την ορθότητα της ορολογίας και τη συνεπή χρήση της σε ολόκληρο το κείμενο, το στυλ και τη ροή της γλώσσας, τη σωστή μορφοποίηση, τη σωστή αναπαραγωγή πινάκων, γραφημάτων κτλ.


Επόμενο βήμα:
Εγκυρότητα
εγγυημένη ποιότητα με τη συμβολή
δεύτερου μεταφραστή δωρεάν