Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Μεθοδολογία >

Εγκυρότητα

 
Στο τελευταίο στάδιο, μετά την αναθεώρηση και επιμέλεια και τη μορφοποίηση του κειμένου ακολουθεί ο συντακτικός και γραμματικός έλεγχος του μεταφρασμένου κειμένου (ορθογραφία, στίξη, συλλαβισμός) από έναν τρίτο ανεξάρτητο ειδικό. Αυτός είναι ο τελικός ποιοτικός έλεγχος με στόχο την άρτια παρουσίαση του μεταφρασμένου κειμένου.Επόμενο βήμα:
Αξιοπιστία, άμεση παράδοση
δωρεάν διόρθωση
από τρίτο μεταφραστή