Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Μεθοδολογία >

Αξιοπιστία, άμεση παράδοση

 
Τηρούμε πάντα τους χρόνους παράδοσης. Οι μεταφράσεις παραδίδονται μέσω του Internet (e-mail, ftp, portal της NSA Translations), fax ή courier σε οποιαδήποτε μορφή. Σε δισκέτα, αντίτυπο σε χαρτί, CD-ROM. Τα κείμενα εκτυπώνονται σε εκτυπωτή laser 600 dpi ή ψεκασμού, ενώ για κείμενα ειδικών απαιτήσεων σε έγχρωμο scanner πραγματικής ανάλυσης 1.200 dpi.

Διεκπαραίωση μεγάλων μεταφραστικών παραγγελιών

Χάρη στη γρήγορη, τελευταίας τεχνολογίας επικοινωνία μέσω του portal μεταξύ της NSA Translations και των μεταφραστών μας, πάντα τηρούμε τις προθεσμίες των παραγγελιών, όσο μεγάλες και όσο επείγουσες κι αν είναι.

Για τα μεγάλα έργα, είμαστε πάντα έτοιμοι να συνθέσουμε μια ομάδα μεταφραστών, αναθεωρητών και άλλων ειδικών, με επικεφαλή τον project manager, οι οποίοι δουλεύουν παράλληλα και χρησιμοποιούν τα ίδια λεξικά. Επιλέγουμε τους κατάλληλους μεταφραστές για κάθε δουλειά, και επιθεωρούμε την εργασία τους, ώστε το αποτέλεσμα να είναι συμβατό με την υψηλή μας ποιότητα και να τηρεί τις προθεσμίες. Μ’ αυτή τη μεθοδολογία, ο πελάτης απολαμβάνει ταχύτητα, ποιότητα και συνοχή στις μεγάλου μεγέθους εργασίες του.
δε χάνουμε ποτέ
προθεσμία παράδοσης