Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα >

Μεθοδολογία

 
Προκειμένου να διασφαλίζει την άρτια ολοκλήρωση και παράδοση των υπηρεσιών της, η NSA Translations έχει καταρτίσει και χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία συνοψίζει και τη γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε μεταφραστικό έργο.
 1. Κάνετε την παραγγελία σας online στην ιστοσελίδα μας ή επικοινωνείτε μαζί μας για την ειδικά προσαρμοσμένη σε σας παραγγελία. Μετά την παραλαβή του υλικού προς μετάφραση, σας ζητάμε, αν χρειάζεται, να διευκρινίσετε όλες τις λεπτομέρειες και απαιτήσεις σχετικές με το έργο (όγκο, προθεσμία παράδοσης, κοινό στο οποίο απευθύνεται, τελική μορφή αρχείων προς παράδοση, υλικό αναφοράς κ.λπ.), και σας αποστέλλουμε, αυθημερόν, την προσφορά μας με τον προτεινόμενο χρόνο παράδοσης και την τιμή.
 2. Μετά την αποδοχή της προσφοράς, ανάλογα με το συνδυασμό γλωσσών και το αντικείμενο, η μετάφρασή σας εκτελείται εντός του γραφείου ή ανατίθεται σε έμπειρο, εξοικειωμένο με τον τομέα εξωτερικό συνεργάτη. Για μεγάλα έργα, απασχολούνται περισσότεροι μεταφραστές, ώστε να τηρηθούν οι χρόνοι παράδοσης, πάντα, όμως, υπό την επιτήρηση του διαχειριστή έργου που διασφαλίζει τη συνοχή, την ομοιομορφία και την ακρίβεια του ύφους, της γλώσσας και της ειδικής ορολογίας του κειμένου.

  Μεταφράζουμε το κείμενό σας:

  Επιλογή μεταφραστών
  Η επιλογή του κατάλληλου μεταφραστή αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για εξαιρετικά αποτελέσματα και ανταγωνιστικές τιμές. Γι αυτό αφιερώνουμε συνεχώς χρόνο στην αναζήτηση εξειδικευμένων μεταφραστών. Ο υπεύθυνος επιλογής μεταφραστών ελέγχει προσεκτικά κάθε βιογραφικό που λαμβάνουμε από μεταφραστές αναζητώντας νέα ταλέντα. Η διαδικτυακή βάση δεδομένων μας περιλαμβάνει σήμερα σχεδόν 1000 μεταφραστές στους οποίους έχουμε άμεση πρόσβαση. Όλοι οι μεταφραστές μας έχουν υποβληθεί σε ελέγχους ποιότητας και έχουν περάσει από μια πολύπλοκη μέθοδο αξιολόγησης, η οποία μας επιτρέπει να βρίσκουμε τους πιο οικονομικούς, καταρτισμένους και άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες για κάθε είδος εργασίας.

  Διαχείριση παραγγελίας
  Για κάθε παραγγελία, ο διαχειριστής έργου χρησιμοποιεί μια σειρά παραμέτρων αξιολόγησης για να επιλέξει τον καταλληλότερο μεταφραστή και να ορίσει μια ακριβή, εγγυημένη ημερομηνία παράδοσης της μετάφρασης. Ο διαχειριστής έργου συντάσσει επίσης τις προδιαγραφές της παραγγελίας και παρακολουθεί την πρόοδό της, ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα του μεταφραστή και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λαθών.

  Παράδοση στους μεταφραστές
  Οι μεταφραστές ενημερώνονται αυτόματα για μια νέα παραγγελία μέσω e-mail από το portal μας. Οι διαθέσιμοι μεταφραστές ανταποκρίνονται άμεσα και στη συνέχεια επιλέγεται ο κατάλληλος μεταφραστής, ο οποίος ξεκινάει να εργάζεται επάνω στο έργο εντός μιας ώρας. Καθώς εργαζόμαστε κυρίως μέσω του Internet, συνήθως είμαστε σε θέση να διεκπεραιώνουμε νέες παραγγελίες 24 ώρες/μέρα, 7 ημέρες/εβδομάδα.

  Παράδοση μεταφρασμένων κειμένων
  Όλοι οι μεταφραστές παραδίδουν την εργασία τους μέσω του portal μας, η διαχείριση του οποίου γίνεται εξολοκλήρου από το γραφείο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των παραδοθέντων εγγράφων και η προστασία τους από ιούς.

  Έλεγχος ποιότητας
  Αμέσως μετά τη λήψη της, κάθε παραγγελία υποβάλλεται σε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, καθώς και σε εξ ολοκλήρου επιμέλεια από έναν δεύτερο μεταφραστή. Ο επιμελητής αξιολογεί την εργασία που πραγματοποιήθηκε και με βάση μια 100-βάθμια κλίμακα εκχωρεί ένα βαθμό ποιότητας στη δουλειά του μεταφραστή. Ο βαθμός καταχωρείται στο προφίλ του μεταφραστή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις ικανότητες και να προσδιορίσει τα πεδία ειδίκευσης του κάθε μεταφραστή για την επόμενη ανάθεση εργασίας. Για να υπάρχει ομοιομορφία ύφους και ορολογίας, χρησιμοποιούμε μεταφραστικές μνήμες, γλωσσάρια και κοινά λεξικά.

 3. Σας παραδίδουμε τη μετάφραση στην επιθυμητή μορφή, με ενσωμάτωση τυχόν επιπρόσθετων παρατηρήσεων.


Επόμενο βήμα:
Άμεση παραλαβή
βελτιωμένη διαδικασία, χαμηλότερο κόστος
ποιοτικό αποτέλεσμα