Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >

Απομαγνητοφώνηση


Η NSA Translations αναλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις σε όλες τις γλώσσες, με απόλυτη πιστότητα καταγραφής. Σε όλα τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα γίνεται πλήρης επανέλεγχος του κειμένου από δεύτερο συνεργάτη μας, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά και να διορθωθούν ανακρίβειες.

Οι απομαγνητοφωνήσεις γίνονται κατά λέξη, με αποτέλεσμα ένα γραπτό κείμενο με σωστή ροή και εύκολη ανάγνωση.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα απομαγνητοφώνησης οποιουδήποτε ηχητικού κειμένου.

Παρέχουμε:

Απομαγνητοφωνήσεις

 • Συνεδρίων
 • Συνεντεύξεων
 • Σεναρίων
 • Πρακτικών
 • Αφηγήσεων
 • Ομιλιών
 • Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις
 • Κάθε είδους ηχητικού αρχείου (ακόμα και σε μορφή DVD ή κασέτας)

Δακτυλογραφήσεις

 • Προπτυχιακών, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών
 • Βιβλίων
 • Βιογραφικών σημειωμάτων
 • Εκθέσεων, διατριβών
 • Κάθε είδους κειμένων χειρόγραφων ή έντυπων
Δωρεάν παροχή βιβλιοδεσίας και εκτύπωσης του υλικού.
αποκτήστε τα ηχητικά σας αρχεία σε μορφή
γραπτου κειμένου κατά λέξη
με σωστή ροή & εύκολη ανάγνωση