Υπηρεσίες:
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες >

Σελιδοποίηση (DTP)


Το DTP (DeskTop Publishing) συνδυάζει κείμενο και γραφικά και τα παρουσιάζει σε επαγγελματική έντυπη μορφή. Επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των γραμματοσειρών, των μεγεθών, των στυλ, της διαμόρφωσης παραγράφων, των χρωμάτων, των εικόνων και της προσαρμογής του κειμένου σε ακανόνιστα σχήματα.

Την υπηρεσία της μετάφρασης συμπληρώνει και υποστηρίζει η υπηρεσία του Desktop Publishing που αποσκοπεί στην παράδοση του κειμένου σε μορφή όμοια με αυτή του πρωτοτύπου. Η διαδικασία DTP περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τη στοιχειοθέτηση μεγάλης ποικιλίας περιεχομένων από τη σύλληψη μέχρι την παραγωγή πριν την εκτύπωση. Οι υπηρεσίες DTP προσφέρονται τόσο σε περιβάλλον Windows όσο και σε περιβάλλον Macintosh, από τις πιο απλές εφαρμογές σε Microsoft Word μέχρι τις πιο σύνθετες σε QuarkXpress. Χειριζόμαστε πολλά από τα γνωστά προγράμματα DTP, όπως το Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, Interleaf, CorelDraw, QuarkXpress, Microsoft Access, Microsoft Excel, HTML / XHTML, XML, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Notepad, Quicksilver, Word Perfekt. Τα τυπογραφικά δοκίμια διορθώνονται από διορθωτές στη μητρική τους γλώσσα.

Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκτύπωσης για εγχειρίδια, διαφημιστικά φυλλάδια ή άλλες εκδόσεις. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε νέα έγγραφα στη μορφή γραφικών που επιθυμείτε. Διαθέτουμε την εμπειρία, τον απαραίτητο εξοπλισμό και μια μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών για να επεξεργαστούμε όλες τις Ευρωπαϊκές και Ανατολικές Γλώσσες, περιλαμβανομένης της Ρωσικής, της Τουρκικής, της Αραβικής και της Κινεζικής γλώσσας.
παρουσιάστε τα προϊόντα & τις υπηρεσίες σας
με επαγγελματικά έντυπα